Adatvédelem, adatkezelési tájékoztató

A Diamant Bt. a kozmetikumvasar.hu oldal üzemeltetője tiszteletben tartja, és biztonsággal őrzi a vásárlók személyes adatait. A regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeli – figyelemmel az 1992. évi LXIII. adatvédelemről szóló törvényre –, és csak saját promóciós kampányainak keretében használja fel, harmadik személynek nem adja át. A vásárló az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos további jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza. A Diamant Bt. a vásárlók adatait  vásárló kérésére törli a rendszeréből.

Adatkezelési tájékoztató

A Diamant Bt. a www.kozmetikumvasar.hu weboldal üzemeltetése során a weboldalra látogatók és vásárlók (a továbbiakban Érintett) adatait kezeli. Az adatok kezelésével összefüggésben a Diamant Bt. ezúton tájékoztatja az Érintetteket a weboldalon általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Érintett a weboldal használatával elfogadja az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

A Diamant Bt. az adatvédelmi elveinek kialakításakor különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, illetőleg az "Online Privacy Alliance" ajánlásait. Jelen Adatkezelési tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek elválaszthatatlan részét képezi.

 

1. Adatkezelés célja

A Diamant Bt. adatkezelésének célja a weboldal látogatóinak azonosítása, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevétele során; a megrendelések teljesítése, házhoz szállítása, a megrendelés teljesítés megfelelőségének dokumentálása, ellenőrzése, valamint adott esetben a számlázás lehetővé tétele és a létrejött szerződések bizonyítása.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

A Diamant Bt. a neki megadott személyes adatokat a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

A vásárlók személyes adatainak továbbítása kizárólag a megrendelés teljesítéséhez kapcsolódóan, a 6. pontban leírtak szerint történhet.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Diamant Bt. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

 

2. Adatkezelés jogalapja

A Diamant Bt. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. §-a, számlázás tekintetében pedig a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján kerül sor.

A Diamant Bt. a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, Érintett, szerződő felel. Bármely Érintett email címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott email címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott email címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintettet terheli, aki az email címet regisztrálta.

 

3. Az adatkezelő adatai

Név: DIAMANT Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
Székhely és levelezési cím: 1035 Budapest, Váradi utca 1-5. 1. em. 1.
Cégjegyzékszám: 01 06 017051
Adószám: 28143844-1-41
Kapcsolattartó: Szolnoki Istvánné
Telefonszám: +36 70 600 0138
Email cím: info@kozmetikumvasar.hu

Az adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem működik, az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Az adatfeldolgozó adatai
Név: SalesNet Média Kft.
Székhely: 1174 Budapest, Aranykoszorú köz 6. A/2.
Adószám: 24082644-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-989642
E-mail: marketing@salesnet.hu

 

4. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció törlésére bármikor, a törlési kérelem elküldését követően kerülhet sor. Ez esetben az adatok törlésének határideje a kérelem beérkezését követ 5 munkanap.

A regisztrált felhasználónak is lehetősége van fiókjának törlésére.

A naplózott adatokat a rendszer - az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír - a naplózás időpontjától számított 12 hónapig tárolja. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. Vásárlás esetén a számlázási adatok a jogszabály alapján 8 évig megőrzésre kerülnek.

 

5. A kezelt személyes adatok köre

Regisztrációs adatok: A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia alábbi adatokat: név, email cím, jelszó.

Technikai adatok: Az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Diamant Bt. rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezek különösen a látogatás dátuma és időpontja, az Érintett számítógépének IP címe, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Diamant Bt. fér hozzá.

A Diamant Bt. rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Honlap html kódja a Diamant Bt. független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

Cookie: A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy a Diamant Bt. Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, az Érintett részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre az Érintett számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek. A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről az Érintett a Diamant Bt.-től nem kap további értesítést.

A Diamant Bt. kétféle cookie-t használ:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Diamant Bt. Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a Diamant Bt. a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie le-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a Diamant Bt. adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Az adatokat a Diamant Bt. nem használja arra, hogy az Érintettet személyesen azonosítsa. Természetesen az Érintett adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja a Diamant Bt. fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

A fenti információkat a Diamant Bt. a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél küldésére valamint statisztikai célokra használja fel.

A legtöbb böngésző menüsorában található "Segítség" funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A Honlapon használt cookie-k nem okoznak kárt az Érintett számítógépében és nem tartalmaznak vírust.

 

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen a Diamant Bt. illetve a Diamant Bt. belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére nem adják át.

A megrendelések teljesítése, kiszállítása körében a Diamant Bt. adatfeldolgozót (pl. könyvelő) vehet igénybe. A Diamant Bt. az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A bankkártyás fizetéssel és áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység:

Az adatfeldolgozók megnevezése:

1. OTP Mobil Kft.

Az adatkezelő által a www.kozmetikumvasar.hu felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatok bankkártyás fizetés választása esetén átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, számlázási név, számlázási cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

simplepay

A Vásárló a Honlap használatával és a "Bankkártyás fizetés” vagy "Banki átutalás" fizetési opció kiválasztásával hozzájárulását adja, hogy adatai továbbításra kerüljenek az OTP Mobil Kft.-nek.

 

2. FOXPOST Zrt.

Az adatkezelő által a www.kozmetikumvasar.hu felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatok FOXPOST csomagautomatába szállítás , választása esetén átadásra kerülnek a FOXPOST Zrt., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, számlázási név, számlázási cím.

foxpost-logo-red

A Vásárló a Honlap használatával , és a csomagautomata  szállítási opció kiválasztásával hozzájárulását adja, hogy adatai továbbításra kerüljenek a FOXPOST Zrt.-nek.

Név: FOXPOST Zrt.

Székhely: Eger 3300, Maklári út 119.

Adószám: 25034644210

Cégjegyzékszám: 10 10 020309

Webcím: https://foxpost.hu

 

3. Csomagpiac Kft.-Sameday csomagszállítás-MPL Házhozszállítás

Név: Csomagpiac Kft.

Adószám: 14864021-2-13

Főtevékenység: 5320 Egyéb postai, futárpostai tevékenység

Székhely: 2100 Gödöllő, Németh László utca 1. b. ép.

Cégjegyzékszám: 01 09 923556

Webcím: csomagpiac.hu

A futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.

Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Tel.:+36 1 767 8200

E-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu

Webcím: posta.hu

IMG_8846

IMG_8848

Az adatkezelő által a www.kozmetikumvasar.hu felhasználói adatbázisában tárolt személyes adatok házhozszállítás választása esetén átadásra kerülnek a Csomagpiac Kft.-nek, mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, számlázási név, számlázási cím, szállítási cím, telefonszám. 

A Vásárló a Honlap használatával , és a házhozszállítási opció kiválasztásával hozzájárulását adja, hogy adatai továbbításra kerüljenek a Csomagpiac Kft.-nek.

 A Megbízó hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Csomagpiac Kft.  alvállalkozót vegyen igénybe. A Csomagpiac Kft. köteles a munkákat saját nevében és költségére kiadni az alvállalkozónak azzal a kikötéssel, hogy minden esetben ő viseli a kizárólagos felelősséget a határidők betartásáért , az adatvédelemért, és a szolgáltatásért.

 

7. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Diamant Bt. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá - a regisztráció során megadott email cím kivételével - bármikor módosíthatja azokat a Honlapon saját fiókjában.

A Diamant Bt. az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Diamant Bt. a kérelem benyújtásától számított 25 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Diamant Bt. munkatársához fordulhat a lentebb megjelölt elérhetőségeken keresztül.

7.2. Érintett kérheti adatainak törlését, helyesbítését, zárolását

Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. A Diamant Bt. a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a Diamant Bt. a szükséges időtartamig megőrzi.

Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Diamant Bt. zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha (a) kezelése jogellenes; (b) az érintett a megfelelő módon kéri; (c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (e) azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A Felhasználó a jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul az elektronikus kapcsolattartáshoz e tekintetben is. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről (a lenti Jogorvoslat pontnak megfelelően).

7.3. Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. A Diamant Bt.. a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Név: Diamant Bt.
Székhely és levelezési cím: 1035 Budapest, Váradi utca 1-5. 1. em. 1.
Telefonszám: 36 70 600 0138
E-mail cím: info@kozmetikumvasar.hu

7.4. Jogorvoslat: Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013.évi V.törvény) alapján

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Telefon: +36 (1) 391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

 

8. Email címek felhasználása

A Diamant Bt. kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásának jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.

 

9. Hírlevél

A Diamant Bt. lehetővé teszi az Érintett számára, hogy feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. A Diamant Bt. a hírlevél igénybevétele során az Érintett által megadott adatokat kezeli. Az Érintett korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, emailben, a hírlevelek alján található "Leiratkozás" linkre történő kattintással. Ebben az esetben a Diamant Bt. minden - a hírlevelek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg az Érintettet. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Diamant Bt. csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

 

10. Adatbiztonság

A Diamant Bt. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

 

11. Egyéb rendelkezések

A Diamant Bt. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatót az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett a Honlap használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2022. december 1. napjától érvényes.

Megrendeléssel kapcsolatos kérdések, észrevételek, reklamációk

Vásárlással, fizetéssel kapcsolatos további kérdéseivel, észrevételeivel, esetleges reklamációval kérjük forduljon ügyfélszolgálatunkhoz az alábbi elérhetőségeken:

Telefon: +36 70 600 0138 (munkanapokon: 10-18-ig)
E-mail: info@kozmetikumvasar.hu

Munkatársaink minden panaszt kivizsgálnak, és mindenre igyekeznek rövid időn belül reagálni.

Amennyiben problémja oly mértékű a webáruházzal kapcsolatban, panaszt tehet ellenünk. A vásárló kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:

Pest Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelőség
Cím: 1135 Budapest, Lehel utca 43-47.
Postacím: 1365 Budapest, Pf.: 270.